Sítě a centralizované aktivity / Epale

Epale

EPALE je vícejazyčná virtuální komunita odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, která umožňuje přístup k nejnovějším zprávám, trendům a dokumentům ve vzdělávání dospělých z celé Evropy. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Příjemcem grantu Epale National Support Services (NSS) je Dům zahraniční spolupráce.

Kontakty

Ing. Daniela Krtičková odborná referentka - Platforma EPALE

E-mail:
danielakrtickovadzscz
Telefon:
+420 221 850 701

Ing. Jitka Morčušová vedoucí odboru celoživotního vzdělávání

E-mail:
jitkamorcusovadzscz
Telefon:
+420 221 850 700

Mgr. Barbora Pavelková odborná referentka - Platforma EPALE

E-mail:
barborapavelkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 701