Sítě a centralizované aktivity / Eurodesk

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

O Eurodesku

Kdo je zapojen do sítě Eurodesku v ČR

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů Eurodesku, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování evropských informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k evropským informacím přístup.

Evropská kancelář Eurodesku funguje jako koordinační centrum evropské sítě Eurodesku. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti evropských informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze. Chcete-li tuto kancelář kontaktovat, zašlete e-mail na adresu: info@eurodesk.org