Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Reformy a systémy vzdělávání / Budování kapacit

Budování kapacit

Budování kapacit jsou projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání

Základní informace

Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na multilaterálním partnerství primárně mezi vysokoškolskými institucemi z programových zemí a způsobilých partnerských zemí financované výše uvedenými nástroji.

 

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny