Reformy a systémy vzdělávání / Budování kapacit

Budování kapacit

Budování kapacit jsou projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání

Akce a termíny

< 2020

Nejsou k dispozici žádné termíny