Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Akreditace organizací

Publikováno: 15. 7. 2020

Evropská komise zveřejnila výzvu pro akreditaci organizací pro program Erasmus+ (2021 - 2027).

Organizace, které budou chtít v novém programovém období Erasmus+ (2021 – 2027) získat grant, mají možnost nejprve zažádat o udělení tzv. akreditace. Tato změna následně zjednoduší proces předkládání žádostí o financování dílčích projektů. O akreditaci je třeba požádat do 31. 12. 2021.

Další informace budeme zveřejňovat postupně na našich webových stránkách, včetně registrací na informační webináře, které proběhnou v srpnu.

Další podrobnosti najdete zde.