Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Akreditační školení

Akreditační školení pro (nové) vysílající a hostitelské organizace dobrovolnických projektů Erasmus+ (dříve Evropská dobrovolná služba - EDS) a plánovaného Evropského sboru solidarity.

Rádi bychom Vás pozvali na akreditační školení pro (nové) vysílající a hostitelské organizace dobrovolnických projektů Erasmus+ (dříve Evropská dobrovolná služba - EDS) a Evropského sboru solidarity, které je užitečným zdrojem informací a současně by Vám mělo pomoci při realizaci budoucích dobrovolnických projektů.

Záměr školení je přispět ke kvalitě dobrovolnických projektů a posílit kompetence pracovníků organizací, kteří jsou či budou do těchto projektů zapojeni.

 

Komu je školení určeno?

Školení je určeno organizacím, které se chtějí zapojit do dobrovolnických projektů Erasmus+ (dříve EDS) či do nové iniciativy Evropské komise – Evropský sbor solidarity. Školení je také určeno pro nově akreditované organizace, anebo pro organizace již zapojené do vysílání a/nebo přijímání dobrovolníků EDS, ve kterých se změnil/a koordinátor/ka dobrovolnických projektů.

 

Školení se vždy účastní 1 zástupce z Vaší organizace, který bude následně kontaktní osobou/koordinátorem pro budoucí dobrovolnické projekty (bude komunikovat s DZS a současně s dobrovolníky v rámci projektů).

 

Školení se bude konat od  29. 8. – 1. 9. 2018 v Deštném v Orlických horách. Program začíná 29. 8. v 15:00 a končí 1.9. ve 13:00. Z organizačních důvodů je třeba, aby zájemci o školení byli připraveni účastnit se školení v plném rozsahu. Náklady na cestu, ubytování a stravu hradí Dům zahraniční spolupráce.

Co můžete od školení očekávat?

  • Hlubší seznámení s tématem dobrovolnických projektů v rámci Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.
  • Ujasnění si rolí všech aktérů zapojených do dobrovolnických projektů a pochopení práv a povinností jednotlivých aktérů dobrovolnických projektů.
  • Seznámení se s procesem akreditace organizace pro dobrovolnické projekty Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.
  • Získání informací, jak vyplnit žádost o akreditaci a žádost o grant. 
  • Seznámení se s problematikou inkluze a specifiky krátkodobých dobrovolnických projektů pro dobrovolníky s omezenými příležitostmi.
  • Prostor pro další dotazy a konzultace projektových záměrů pro dobrovolnické projekty Erasmus+.

 

Počet míst je omezen, proto Vás  prosíme v případě Vašeho zájmu o včasné vyplnění přihlášky, kterou naleznete níže. 

Přihlášky vyplňte přímo do elektronického formuláře  nejpozději do 20. 7. 2018

Pokud bude zájem o účast na školení převyšovat kapacitu školení, budou přednostně vybírány organizace, které zahájily akreditační proces (mají již podaný Formulář žádosti o akreditaci), anebo se na akreditační proces připravují.

Vybraní účastníci budou osloveni do 1.8. 2018.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

 

 

Kontakt: 

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 770 138 794

Místo konání:

Alfa Resort
Deštné v Orlických horách 78
517 91 Deštné v Orlických horách

Začátek akce: 29. 8. 2018 15:00

Konec akce: 1. 9. 2018 13:00

Kapacita: 22

Zpět na detail aktivity