Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Akreditační školení Evropské dobrovolné služby

Zapojte Vaší organizaci do projektů Evropské dobrovolné služby!
Akreditační školení pro (nové) vysílající a hostitelské organizace Evropské dobrovolné služby se hlásí o vaší pozornost a to v termínu 19.  - 23. 6. 2017.

DSCN6623.jpg

Toto školení je určeno organizacím, které zamýšlejí hostit nebo vysílat dobrovolníky v projektech Evropské dobrovolné služby, případně pro organizace, které jsou již zapojeny do EDS, ale mění koordinátora projektů.

Cílem školení je seznámit budoucí koordinátory Evropské dobrovolné služby se všemi praktickými i teoretickými náležitostmi projektů, naučit je podávat správně vyplněné žádosti a realizovat konkrétní projekty EDS.

Účastníci budou seznámeni se všemi důležitými náležitostmi Evropské dobrovolné služby: s filosofií programu Erasmus+ a EDS, neformálním vzděláváním, s právy a povinnostmi jednotlivých aktérů projektu, projektovým cyklem, žádostmi o akreditaci a grant, pojištěním pro dobrovolníky a Pasem mládeže.

Školení bude realizováno za využití metod neformálního vzdělávání: prezentací, skupinové práce, brainstormingů, rolových her a přednášek. Během pěti školících dnů bude probíranému tématu věnováno 32 školících hodin.

Školení je pro účastníky zdarma. Školení se bude konat v TOP Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4.

Pro přihlášení vyplňte prosím přiloženou přihlášku nejpozději do 7.6.2017. Následně vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi ohledně školení.

Pro více informací o školení kontaktujte Petra Syručka na email: petr.syrucek@dzs.cz, nebo Tel.: 221 850 921.

Místo konání:

TOP HOTEL Praha

Začátek akce: 19. 6. 2017 16:00

Konec akce: 23. 6. 2017 13:00

Kapacita: 20

Zpět na detail aktivity