Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Certifikát Youthpass

Co je to Youthpass?

Certifikát, který může získat každý účastník projektu uskutečněného v rámci programu Erasmus+ mládež a předešlého programu Erasmus+: Mládež v akci. Jedná se o potvrzení účasti v projektu a může tak pomoci při uplatnění této zkušenosti na trhu práce. Youthpass Vám může být dobrým pomocníkem a průvodcem Vaším neformálním vzděláváním a kompetencemi, které si Vy anebo Vaši účastníci během projektu zlepšujete. Je to tedy nejen certifikát, který vypovídá o nabytých klíčových kompetencích v rámci neformálních vzdělávacích aktivit, ale i nástroj, jak s učením a jeho uvědomováním si během projektu pracovat.

 

Kdo Youthpass vystavuje?

Za vystavení Youthpassu je zodpovědný organizátor projektu (nikoli národní agentura), stejně tak jako za posouzení neformálních vzdělávacích zkušeností, které účastníci v průběhu projektu získali. Povinností organizátora je účastníky o Youthpassu informovat a pokud o něj účastník požádá, je povinen mu jej vystavit.

V tuto chvíli lze Youthpass v programu Eramus+ vystavit pouze pro projekty KA1 - výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží a dobrovolnické činnosti / Evropská doborovolná služba, pro projekty KA3 Strukturovaný dialog) a mezinárodní školení v oblasti mládeže. K dispozici jsou už i v českém jazyce. 

Na verzích pro KA2 (Strategická partnerství) se pracuje.

 

Jak můžete Youthpass vystavit?

Certifikáty se vyplňují online na webové stránce www.youthpass.eu (většina webu k dispozici i v CZ mutaci), kde se můžete dočíst, jak Youthpass použít a vytisknout. Stránky jsou velmi návodné a přípravu i tisk certifikátů (formát A4) zvládne opravdu každý. Na tomto webu také najdete spoustu dalších informací a materiálů o neformálním vzdělávání, certifikátu Youthpass a klíčových kompetencích. Ideální je, když se na vytváření certifikátu podílí jak organizátor akce, tak samotný účastník. Účastníky lze přes webové rozhraní také pozvat k tomu, aby si svůj certifikát, resp. údaje o svých nabytých či zlepšených klíčových kompetencích, vyplnili či upravili sami, což Vám práci ještě zjednoduší.

 

Co Youthpass obsahuje?

-  popis uskutečněného projektu (cíle, místo a termín konání, jména vedoucích, hlavní aktivity)

-  popis dosažených či zlepšených klíčových kompetencí – jedná se o tyto kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Komunikace v cizích jazycích, Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními technologiemi, Schopnost učit se, Sociální a občanské schopnosti, Podnikatelské schopnosti a Kulturní povědomí a vyjádření.

 

Letáky o Youthpass ke stažení

Pro pracovníky s mládeží                            Pro účastníky ostatních projektů mládeže

YPweb2.jpgYPweb1.jpg

 

Další informace o Youthpassu můžete najít také na webových stránkách SALTO.

Novinky a aktuality týkající se Youthpassu sledujte na stránkách www.youthpass.eu.

Zde se můžete také podívat na videa (anglicky s českými titulky), které YP v krátkosti představují: