Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Covid-19 základní a praktické rady

Publikováno: 25. 3. 2020

Na webových stránkách Erasmus+ byl zveřejněn informační přehled s praktickými radami pro účastníky aktivit programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Ke stáhnutí je i zde