Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
31. 5. 2019 Příloha IV_Platné sazby (ČJ) pdf 2019 – Příloha IV ke grantové dohodě projektů Klíčové akce 1 (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží)
31. 5. 2019 Příloha III_Finanční a smluvní pravidla (ČJ) pdf  2019 – Příloha III ke grantové dohodě projektů Klíčové akce 1 (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží)  
31. 5. 2019 Příloha I Všeobecné podmínky (ČJ) pdf 2019 – Příloha I ke grantové dohodě projektů Klíčové akce 1 (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží)
31. 5. 2019 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2019 (AJ) file Povinná příloha projektových žádostí
14. 5. 2018 Příloha IV_Platné sazby (ČJ) pdf 2018 – Příloha IV ke grantové dohodě projektů Klíčové akce 1 (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží, dobrovolnické činnosti)
16. 3. 2018 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2018 (AJ) file Povinná příloha projektových žádostí
5. 6. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 pdf Příloha III ke grantové smlouvě projektů Strategické EDS.
28. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 pdf Příloha I ke grantové smlouvě (Všeobecné podmínky) pro Výzvu 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
24. 3. 2017 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2017 file Povinná příloha k žádosti.