Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
28. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 pdf Příloha I ke grantové smlouvě (Všeobecné podmínky) pro Výzvu 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
28. 4. 2017 Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA1 pdf Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA1 – platné sazby pro Výzvu 2017
7. 4. 2017 Formulář žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 pdf Česká verze žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 (výměny mládeže, EDS, mobility pracovníků). Formulář je třeba stáhnout do počítače a pak vyplňovat.
24. 3. 2017 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2017 file Povinná příloha k žádosti.
16. 3. 2017 Formulář žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 pdf Anglická verze žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 (výměny mládeže, EDS, mobility pracovníků). Formulář je třeba stáhnout do počítače a pak vyplňovat.
6. 3. 2017 Formulář žádosti o Strategický projekt Evropské dobrovolné služby pdf Anglická verze žádosti o grant na Strategickou EDS. Formulář je třeba stáhnout do počítače a pak vyplňovat. Dobrovolníky je nutné vybírat z Databáze Evropského sboru solidarity.
9. 11. 2016 Prezenční listina účastníků aktivity ČJ file Prezenční listina (doklad o účasti na aktivitě). Povinná příloha k závěrečné zprávě mobility osob – výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží.
9. 11. 2016 Prezenční listina účastníků aktivity AJ file Prezenční listina (doklad o účasti na aktivitě). Povinná příloha k závěrečné zprávě mobility osob – výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží.
21. 9. 2016 Uživatelský manuál k systému ECAS pdf Uživatelský manuál k systému ECAS v češtině.
9. 9. 2016 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2016 pdf Část I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strategických partnerství ve Výzvě 2016. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.