Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
16. 3. 2018 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2018 (AJ) file Povinná příloha projektových žádostí
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (AJ) pdf Příloha III ke grantové smlouvě projektů Klíčové akce 1 v AJ (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží, dobrovolnické činnosti).
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (ČJ) file Příloha III ke grantové smlouvě projektů Klíčové akce 1 v ČJ (výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží, dobrovolnické činnosti).
8. 11. 2017 Evropský sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba pdf Informační leták: Evropský sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba
13. 9. 2017 Formulář průběžné zprávy – žádosti o další splátku zálohy file Pouze pro projekty, které mají smluvně zakotveno více zálohových plateb
5. 6. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 pdf Příloha III ke grantové smlouvě projektů Strategické EDS.
28. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 pdf Příloha I ke grantové smlouvě (Všeobecné podmínky) pro Výzvu 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
28. 4. 2017 Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA1 pdf Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA1 – platné sazby pro Výzvu 2017
7. 4. 2017 Formulář žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 pdf Česká verze žádosti o grant v KA1 pro druhé výběrové kolo Výzvy 2017 (výměny mládeže, EDS, mobility pracovníků). Formulář je třeba stáhnout do počítače a pak vyplňovat.
24. 3. 2017 Šablona pro mandátní pověření k žádosti 2017 file Povinná příloha k žádosti.