Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Programové období programu Erasmus+ (2021 - 2027)

Akreditace organizací

Evropská komise zveřejnila výzvu pro akreditaci organizací pro program Erasmus+ (2021 - 2027). 
Webové žádosti pro podávání akreditací jsou již online!

Organizace, které budou chtít v novém programovém období získat grant, mají možnost nejprve zažádat o udělení tzv. akreditace. Tato změna následně zjednoduší proces předkládání žádostí o financování dílčích projektů. O akreditaci se může žádat průběžně až do 31. 12. 2021.

Prezentace z infosemináře (17.9.2020) ke stažení zde.

Další podrobnosti najdete zde.