Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Inclusive Volunteering in Social Economy - Partnership-building Activity (datum konání 30. 4. – 4. 5. 2019) | Turecko

Cílem aktivity je uvést více mladých lidí s omezenými příležitostmi do dobrovolnických projektů. Mnoho hostujících projektů však těmto účastníkům není přizpůsobeno. Tato aktivita má proto přivést dohromady sociální podniky a dobrovolnické projekty za účelem budování partnerství. Hostování evropských dobrovolníků může pro sociální podniky znamenat významnou šanci, jak nejen změnit život mladým lidem, ale také rozšířit svou činnost o mezinárodní přesah a zvýšit organizační kapacitu. Během aktivity budou představeny možnosti pro umístění dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity.

Aktivita je určena všem, kteří mají zkušenost s prací s jedinci se speciálními potřebami nebo se těmto osobám mohou věnovat ve svých organizacích. Přihlásit se mohou také ti, kteří mají zkušenost s dobrovolnictvím, ale hledají partnery, již mohou hostit. Vítáni jsou i všichni ti, kteří jen chtějí změnit životy mladých lidí. Konkrétně zaměstnanci sociálních podniků, dobrovolníci, pracovníci s mladými lidmi s omezenými příležitostmi, osoby zapojené do organizací věnujících se inkluzi, apd.

Toto budování partnerství bude přímo navazovat na mezinárodní školení, které se uskutečnilo 10. – 14. prosince 2018 v Glasgow a věnovalo se stejnému tématu. Účastníci tohoto školení jsou proto zvlášť vyzváni k účasti.

Aktivita se uskuteční 30. dubna – 4. května 2019 v Ankaře, v Turecku.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 10. ledna 2019.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

Termín: 4. 5. 2019 14:52

Zpět na detail aktivity