Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Jak se akreditovat/Jak získat akreditaci ?

Každá organizace, která se chce zapojit do dobrovolnických projektů, musí získat akreditaci.

Jak na to?

Předpokladem je registrace na účastnickém portále (Participants Portal), kde vám přidělí PIC – Participant Identification Code. Pokud tento kód nemáte, návod jak ho získat, najdete v dokumentu Krok za krokem.

Pokud máte PIC kód, vyplníte Formulář žádosti o akreditaci. Formulář je označen jako Akreditace organizací zaměřujících se na dobrovolnictví mládeže (jazykovou variantu lze přepnout v pravém horním rohu).

Formulář  můžete podat  kdykoli, ovšem je zapotřebí počítat s tím, že akreditační proces nějakou dobu trvá a je nutné  na něj počítat s minimálně 8 týdny.  Protože k žádosti o grant musí organizace již mít platnou akreditaci, je nutno podat formulář nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou, ke které byste chtěli žádat.

Ke správnému vyplnění formuláře žádosti o akreditaci by vám mohl být insipirací návod Jak vyplnit žádost o akreditaci (označení pochází ze staré žádosti).