Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Konference k šíření výstupů z projektů klíčové akce 2 v oblasti mládeže

Jménem Domu zahraniční spolupráce bychom Vás rádi pozvali na Konferenci k šíření výstupů z projektů klíčové akce 2 v oblasti mládeže, která se bude konat  dne 11. listopadu 2019 v Praze v hotelu Duo.

 

Konference je určena nejen pro žadatele o granty z řad neformálních skupin mladých lidí, neziskových organizací či spolků, zástupce z řad osob s rozhodovací pravomocí, představitele veřejné správy či soukromého sektoru, ale také pro úspěšné realizátory projektů.

 

V průběhu akce budou mít účastníci možnost získat aktuální informace, podělit se o své zkušenosti s podáváním žádosti, realizací projektu i jeho výstupy, ale také zúčastnit se několika workshopů.

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Iva Ničová (iva.nicova@dzs.cz)

 

Máte-li zájem se konference zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

Začátek akce: 11. 11. 2019 10:00

Konec akce: 11. 11. 2019 17:00

Ke stažení

Program-KA2_opraveno.pdf PDF 29.10.2019 36621155 B

Zpět na detail aktivity