Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mentoring

Mentoring je individuální vztah mezi dobrovolníkem a mentorem. Mentor dobrovolníkovi asistuje při sociálním, profesním či osobním rozvoji. Je to emocionální, přátelský vztah, ve kterém mentor pomáhá dobrovolníkovi zorientovat se ve společnosti a kultuře, která ho obklopuje. V případě Dobrovolnické činnosti/EDS by se mělo jednat o vytvoření neformálního, přátelského, podporujícího a blízkého vztahu, zaměřeného na podporu a naplňování potřeb dobrovolníka.
Mentoring je strukturovaný proces poskytující osobní vedení a podporu někomu, kdo je mladší nebo méně zkušený či nováček – v jakémkoli kontextu, ale převážně v oblasti vzdělávání, školení a zaměstnavatelnosti.
Mentoři jednají jako podpůrní a nesoudící „kamarádi“, měli by být vzorovým modelem a zdrojem informací a rad a mohou  na sebe vzít i úlohu kouče (pomáhají zlepšit danou situaci). Mohou být vybráni volně  nebo jsou zvoleni  dle odpovídajících kritérií výběru. Formální programy mentorství většinou udávají časové období, po které trvá mentorský vztah.

 

Role mentora:

Podle současné odborné literatury o mentoringu pro mládež je mentor někdo, kdo má větší zkušenosti i znalosti než jeho svěřenec –  (v našem případě dobrovolník). Mentor dobrovolníka provází a instruuje, aby dosáhl jeho rozvoje. V projektech Dobrovolnických činností/EDS je cílený rozvoj dobrovolníka oběma stranami odsouhlasen na začátku jejich vztahu, jedná se tedy o mentoring zaměřený na naplnění stanoveného cíle. Cílem mentorského vztahu může být naplňování dobrovolníkových očekávání v dobrovolnické aktivitě, rozvoj dobrovolníka ve smyslu poznávání nové kultury a jazyka apod. Mentor také zodpovídá za pomoc při integraci do místní komunity. Mezi mentorem a dobrovolníkem se vytváří vztah založený na vzájemné důvěře, který dobrovolníkův rozvoj zprostředkovává.  Prohloubení důvěry na začátku vztahu je tedy klíčovým úkolem pro mentora. Mentorovou úlohou je také poskytovat osobní podporu dobrovolníkovi. Dobrovolník se může na mentora obrátit v případě problémů. Tuto funkci může mentor naplňovat za předpokladu vytvořené důvěry mezi ním a dobrovolníkem.
V projektu Dobrovolnických činností/EDS není vhodné, aby byl mentor zároveň vedoucím projektu Dobrovolnických činností/EDS.

Pro více informací si můžete stáhnout brožuru Mentorna.

 

Databáze mentorů:

Pro mentory:

Abychom pomohli hostitelským organizacím Dobrovolnických činností/EDS s hledáním mentorů, zprovoznili jsme databázi mentorů, do které se mohou všichni zájemci o roli mentora v organizaci jednoduše přihlásit. Chcete-li se do databáze přihlásit, klikněte na následující odkaz a vyplňte formulář. Vámi uvedené údaje předáme koordinátorům dobrovolnických projektů z vašeho kraje, kteří hledají mentora.

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/databaze-mentoru/

Pro koordinátory Dobrovolnických činností/EDS:

Pokud hledáte mentora, kontaktujte pracovníky Erasmus+ mládež v DZS. Na požádání vám zašleme seznam zájemců o mentoring z vašeho kraje.