Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení Participation out of office (datum konání 5. – 9. 12. 2018)

Cílem mezinárodního školení "Participation out of office" je informovat o strukturovaném dialogu, představit čeho lze dosáhnout v praxi prostřednictvím projektů KA3 a vyměnit si příklady dobré praxe. Kromě toho by během školení měla být vyvinuta společná strategie pro implementaci strukturovaného dialogu na národní, regionální a místní úrovni.

 

Mezinárodní školení "Participation out of office" je 5denní kurz, během kterého účastníci zažijí intenzivní proces učení, jehož cílem je rozvinutí kompetencí a lepší porozumění konceptu participace mládeže a také osvojení nových nástrojů a metod pro spolupráci s veřejnými autoritami.

Cíle:

  • Představit důkladně znalosti týkající se participace a různých druhů aktivní participace mládeže.
  • Připravit účastníky na přípravu jejich vlastního projektu KA3.
  • Zvýšit povědomí o významu strukturovaného dialogu jako nástroje pro participaci mládeže.

Školení je určeno pracovníkům s mládeží, lídrům, obecním představitelům zodpovídajícím za politiky týkající se mládeže, představitelům parlamentů mládeže, mládežnickým radám a neúspěšným žadatelům v KA3, kteří chtějí vytvořit vlastní mezinárodní projekt pro participaci mladých lidí.

 

Školení se uskuteční 5. – 9. prosince na Slovensku.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 7. listopadu 2018.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 9. 12. 2018 13:39

Zpět na detail aktivity