Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní konference EUROPEAN ACADEMY ON YOUTH WORK (datum konání 21.–24. 5. 2019) | Slovinsko

Mezinárodní konference „EUROPEAN ACADEMY ON YOUTH WORK: Innovation, Current Trends and Developments in Youth Work“ si klade za cíl rozvíjet kvalitní práci s mládeží. Je místem pro výměnu kreativních, transformativních a inovativních postupů, nástrojů a prostředků.

 

EAYW“ nabízí platformu pro reflexi aktuálních evropských témat týkajících se mládeže, posledního vývoje a budoucích trendů. Nachází se uvnitř trojúhelníku inovace – kvalita – školení a vzdělávání v práci s mládeží.

Účastníci budou mít možnost:

  • prozkoumat a vyzkoušet si nové nástroje, modely a metody;
  • reflektovat zkušenosti a výsledky vzdělávacích procedur projektů pro mládež od místní po evropskou úroveň;
  • seznámit se s výsledky posledních výzkumů a studií;
  • zamyslet se, jak mohou využít danou praxi, nástroje a studie pro vlastní práci s mládeží.

Konference je určená zkušeným pracovníkům s mládeží (na všech úrovních) a odborníkům, jako jsou zástupci institucí věnujícím se politikám mládeže, školitelé, vědečtí pracovníci apod. Předpokladem je silný zájem o inovace a vývoj v rámci práce s mládeží.

Konference se uskuteční 21. – 24. května 2019 ve Slovinsku.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 17. února 2019.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

Termín: 24. 5. 2019 13:45

Zpět na detail aktivity