Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní konference Radicalization of Youth: Causes and Prevention (datum konání 12.–14. 3. 2019) | Slovensko

Hlavním cílem konference „Radicalization of Youth: Causes and Prevention“ je prozkoumat a diskutovat klíčové faktory, které přispívají k radikalizaci mládeže.

 

Rostoucí procento mladých sympatizantů extremistických skupin a rozšiřující se nesnášenlivost v online prostoru jsou znepokojivým trendem vzhledem k současnému diskurzu o migraci, sociálních právech a genderové rovnosti. Současně dochází ke zpochybňování lidských práv a základních demokratických hodnot nejen mladými lidmi, ale také veřejnými představiteli.

Práce s mládeží musí na tento fenomén reagovat a hledat klíčové faktory přispívající k radikalizaci mládeže. Konference si klade za cíl propojit různorodé přístupy, nabídnout možnost sdílet zkušenosti a výzkum a hledat způsoby, jak posílit mladé lidi skrze práci s nimi.

Program konference se bude odvíjet od následujících bodů:

  1. Výzkum a analýza
  2. Práce s mládeží
  3. Politika mládeže

Konference se uskuteční 12. – 14. března 2019 v Bratislavě.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 20. ledna 2019.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

 

 

Termín: 14. 3. 2019 10:52

Zpět na detail aktivity