Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní konference Recognise it! Inspiration to Advance (datum konání 14.–17. 4. 2019) | Itálie

Konference „Recognise it! Inspiration to Advance“ je závěrečnou částí procesu zaměřeného na uznávání práce s mládeží, který odstartoval v roce 2016 z iniciativy organizací SALTO YOUTH T&C, SALTO YOUTH EUROMED, německé a italské NA a neziskových organizací z oblasti jižního Středomoří. Na konferenci budou prezentovány dosažené úspěchy na národní i mezinárodní úrovni.

 

Hlavním cílem strategie „Recognise it!“ je podpora uznávání práce s mládeží na národní a místní úrovni a posílení role práce s mládeží s přihlédnutím k rozdílným socio-politickým podmínkám v každé z jednotlivých zemí.

Záměry konference:

  • inspirovat zájemce k vlastní uznávací iniciativě za použití výsledků uznávacích strategií implementovaných v mládežnických organizacích a institucích;
  • prozkoumat místní podmínky v Neapoli a projekty související s uznáváním (v EU a jižním Středomoří);
  • diskutovat o výzvách, kterým čelí uznávání, a navrhnout případné další kroky;
  • vyzdvihnout nové inspirativní nápady.

Cíle:

  • poskytnout inspirativní materiál věnující se uznávání širšímu publiku;
  • prozkoumat, jak proces uznávání podporuje inkluzi;
  • během návštěv v terénu prozkoumat 5 rozměrů uznávání.

Cílovou skupinou jsou osoby, které přispěly do výzkumu, nebo zájemci, kteří již mají nějakou zkušenost s uznáváním a chtěli by zlepšit práci s mládeží na místní, regionální, národní či mezinárodní úrovni.

Konference se uskuteční 14. – 17. dubna 2019 v Itálii.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 3. února 2019.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

Termín: 17. 4. 2019 12:12

Zpět na detail aktivity