Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení ATOQ RO (datum 16.-21. 4. 2018)

 

Mezinárodní školení s názvem „ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania“ je zaměřeno na zvyšování kvality v projektech mládežnických výměn. Na základě předchozích zkušeností se mezinárodní skupina pracovníků s mládeží zaměří na aspekty kvality a zlepšování manažerských dovedností za účelem zvýšení kvality budoucích projektů výměn mládeže.

Toto školení poskytne účastníkům následující kompetence a příležitosti:

  • kritické zamyšlení se nad předchozími zkušenostmi s mezinárodními výměnami mládeže a dopadem na mladé lidi, organizace a širší veřejnost;
  • zvýšení porozumění různými aspektům kvality výměn mládeže jako je např. aktivní participace mladých lidí, spolupráce s partnery, mezikulturní učení či dopad a výsledky;
  • zkušenosti s procesem neformálního vzdělávání a porozumění tomu, jak podporovat mladé lidi při vzděláváním procesu během projektů;
  • zlepšení manažerských dovedností.

 

Školení se uskuteční 16. – 21. dubna 2018 v Rumunsku.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 4. března 2018.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 21. 4. 2018 10:16

Zpět na detail aktivity