Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení DemoPeople III (datum konání 11. – 15. 6. 2018)

 

Cílem školení je vytvoření úzké mezinárodní spolupráce mezi organizacemi ze zemí v programu Erasmus+ mládež a partnerských zemí. Spolupráce se bude věnovat demokracii a strukturovanému dialogu, především v rámci Klíčové akce 3.

 

Konkrétní cíle školení jsou:

  • propagovat program Erasmus+ mládež jako vzdělávací nástroj,
  • zaměřit se na kvalitu mezinárodní spoluprácev  programu Erasmus+ mládež,
  • podpořit první kroky organizování projektu pro mládež v rámci mezinárodního týmu,
  • rozvíjet kompetence účastníků v plánování neformálního vzdělávání a mezinárodních vzdělávacích procesů,
  • propagovat zapojení mládeže a aktivní občanství jako klíčové prvky pro navrhování evropských projektů,
  • poskytnout možnost účastnickým zemím vytvořit partnerství s cílem realizace projektů Klíčové akce 3,
  • osvojit si nové přístupy a najít nové možnosti komunikace mezi mládeží a politiky/odborníky a osobami odpovědnými za vytváření politik týkajících se mládeže,
  • ukázat nové možnosti programu Erasmus+ mládež pro vytváření mezikulturních kompetencí v rámci politik týkajících se mládeže.

 

Toto školení je doporučeno pro pracovníky s mládeží, mládežnické lídry a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti mládeže. Školení bude probíhat v anglickém jazyce.

 

Školení se uskuteční 11. – 15. června v Gruzii.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 22. dubna 2018.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 15. 6. 2018 13:35

Zpět na detail aktivity