Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení „Embracing Diversity“ (datum konání 21.–26. 5. 2018)

 

 

 

Každý pracovník s mládeží musí brát v potaz, že mládež je různorodá. Musí se naučit pracovat s touto diverzitou a jejími rozličnými podobami – jako je etnický původ, náboženství, mateřský jazyk, úroveň vzdělání, socioekonomická situace, sexuální orientace, zdraví a skrytá či viditelná znevýhodnění. Cílem mezinárodního školení „Embracing Diversity – Training course on diversity management“ je posílit účastníky v tom, jak zvládat diverzitu při jejich každodenní práci a při činnosti s mládeží. Účastníci se také dozvědí, jak pomoci mladým lidem ocenit rozmanitost a spolupracovat navzdory rozdílům.

 

Toto školení je určeno všem, kteří pravidelně pracují s mladými lidmi, ať jsou pracovníky s mládeží, vedoucími mládežnických organizací, sociálními pracovníky, učiteli nebo odbornými školiteli. Účastníci musí ovládat angličtinu, zkušenost s mezinárodní spoluprací není podmínkou. Účastníci, kteří mají méně příležitostí, budou mít přednost.

 

 

Školení se uskuteční 21.–26. května 2018 v německém Bonnu.

 

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 11. března 2018.

 

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 26. 5. 2018 16:07

Zpět na detail aktivity