Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení European Solidarity Corps as a Tool for Sustainable and Systematic work with Young People in Neet Situation (datum konání 18.–23. 2. 2019) | Lotyšsko

Intenzivní školení určené všem, kteří chtějí poznat Evropský sbor solidarity z jiné perspektivy – jako nástroj pro systematickou práci s mladými lidmi v NEET situaci. 

 

Na školení se můžete dozvědět spoustu praktických a aktuálních informací o práci s mladými lidmi "v NEET situaci" s pomocí Evropského sboru solidarity.

Účastníci budou mít možnost např.:

 • Systematicky se podívat na program Evropský sbor solidarity a vytvořit si vlastní strategii pomocí CANVA;
 • Setkat se s konzultanty Evropského sboru solidarity z různých částí Evropy;
 • Sdílet praktické zkušenost s ostatními účastníky z dalších zemí;
 • Vytvořit vlastní návrh projektu a nalézt pro něj potenciální partnery;
 • Vyslechnout si příběhy organizátorů úspěšných projektů;
 • Zúčastnit se premiéry filmu The Last Fisherman a exkluzivní debaty s producentem Leo Kasserem.

Hlavním cílem školení je podpořit organizace v zapojení se do Evropského sboru solidarity a využití jeho možností jako nástroje pro udržitelnou a systematickou práci s mládeží nacházející se v NEET situaci.

Cíle školení jsou:

 • Získat povědomí o rozličných životních situacích a potřebách NEET,
 • Poskytnout aktuální informace o možnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity,
 • Povzbudit účastníky k uchopení Evropského sboru solidarity jako nástroje pro práci s mladými NEET,
 • Rozšířit praktické dovednosti účastníků v systematické práci s mládeží,
 • Vytvořit prostor pro spolupráci a navazování partnerství.

Na školení se mohou hlásit zástupci organizací, které se již zapojily do Evropského sboru solidarity / Erasmus+, nebo se teprve plánují zapojit. Podmínkou je zkušenost s prací s mladými lidmi v NEET situaci. Výjimku tvoří zájemci, kteří spolupracují/chystají se spolupracovat s místním či národním partnerem v oblasti NEET problematiky. Minimální věk účastníků je 18 let.

Školení se uskuteční 18. – 23. února 2019 v Lotyšsku.

Více informací získáte na portálu SALTO.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 21. ledna 2019. 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

 

Místo konání:

Jurmala, Lotyšsko

Začátek akce: 18. 2. 2019 10:25

Konec akce: 23. 2. 2019 10:25

Kapacita: 2

Zpět na detail aktivity