Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení Get Transnational Get Solidarity (datum konání 1.–6. 7. 2019) | Španělsko

Get Transnational Get Solidarity (Youth Initiatives, first step towards empowering youngsters to be actors of solidarity actions)“ je pětidenní školení věnující se přípravě, realizaci a vyhodnocení kvalitních projektů pro mládež v rámci programů Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity.

Cílem školení je podpora rozvoje evropských mládežnických projektů se solidárním rozměrem, jako jsou nadnárodní iniciativy mládeže nebo solidární projekty, a zároveň vytváření prostoru pro rozvoj podnikatelského ducha, kreativity a solidarity mezi účastníky školení.

Konkrétní cíle:

  • spojit evropské partnery, kteří mají zájem vytvořit projekt se silným prvkem solidarity jako reakci na výzvy, kterým čelí mládež;
  • poskytnout prostor pro navázání spolupráce;
  • představit EntreComp, ucelený rámec kompetencí, jako nástroj umožňující mladým lidem rozvíjet své podnikatelské dovednosti při realizaci vlastního projektu;
  • prozkoumat přidanou evropskou hodnotu solidárních projektů;
  • podpořit účastníky v osvojení různorodých dovedností, jako jsou komunikace, týmová práce, projektové vedení a další;
  • vytvořit návrhy evropských mládežnických projektů – nadnárodních inciativ mládeže v rámci Erasmu+ mládež a solidárních projektů ve Sboru solidarity.

Školení se uskuteční 1.–6. července 2019 v Madridu.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 30. dubna 2019.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

Termín: 6. 7. 2019 13:34

Zpět na detail aktivity