Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení „Let´s coordinate!“ (datum konání 16.–21. 4. 2018)

 

 

3. ročník tohoto školení je určen pro organizace, které realizují dobrovolnické projekty v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Tyto organizace budou mít příležitost sdílet své předchozí zkušenosti a získat nové dovednosti a kompetence, které jim umožní zvýšit kvalitu budoucích dobrovolnických projektů. Cílem školení „Let's coordinate! - Training course for coordinating organisations in Volunteering projects within Erasmus+ and European Solidarity Corps“je zajistit důkladné porozumění celému cyklu dobrovolnických projektů a prozkoumat úlohu koordinační organizace dobrovolnických projektů.

 

Toto školení je určeno organizacím, které realizují dobrovolnické projekty v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity (bývalé EVS) a mají středně pokročilé až pokročilé zkušenosti s koordinační činností.

 

 

Školení se uskuteční 16.–21. dubna ve Vilniusu, v Litvě.

 

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 1. března 2018.

 

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

 

Termín: 21. 4. 2018 16:12

Zpět na detail aktivity