Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení Linguistic Workout! (datum 10.-16. 3. 2018)

 

Mezinárodní školení s názvem „Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects“ si klade za cíl zlepšit komunikační dovednosti v angličtině s funkční metodologií zaměřenou na mezinárodní práci s mládeží v programu Erasmus+. Školení je zaměřeno na účastníky, kteří hledají partnery pro své mezinárodní projekty.

 

Máte problémy s prací v mezinárodním prostředí?

Chcete zlepšit své dovednosti v angličtině k práci v rámci programu Erasmus+?

Chcete dosáhnout efektivnější komunikace a vyšší kvality projektů?

A co získat nové partnery a společně tvořit projekty?

Pokud jste odpověděli ano na kteroukoliv z otázek výše, je tento kurz pro vás.

 

Školení se uskuteční 10. – 16. března 2018 ve Španělsku.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 28. ledna 2018.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 16. 3. 2018 10:30

Zpět na detail aktivity