Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení SOHO (datum konání 18.–22. 9. 2018)

Školení „SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities“ se zaměří na zvyšování kvality dobrovolnických aktivit prostřednictvím rozvoje základních kompetencí podpůrných osob. Poskytne také nejnovější informace o nové iniciativě EU, Evropském sboru solidarity, která podporuje mladé lidi v dobrovolnictví.

 

Školení je určeno těm, kdo jsou přímo zapojení do podpůrného systému týkajícího se dobrovolnických aktivit (bývalé EVS). Tyto osoby hrají zásadní roli při zajišťování vhodných podmínek pro kvalitní dobrovolnou službu a při vytváření příležitostí pro další vzdělávání dobrovolníků v rámci dobrovolnických aktivit.

 

Školení se uskuteční 18.–22. září v Rumunsku.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 10. června 2018.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 22. 9. 2018 11:22

Zpět na detail aktivity