Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení Take A Step Out (datum konání 12.–18. 4. 2019) | Dvůr Králové nad Labem

Mezinárodní školení „Take A Step Out“ je určeno těm, kteří chtějí měnit svou komunitu k lepšímu a zlepšit si dovednosti spojené se sociální inkluzí.

Sociální inkluze je proces zlepšování podmínek, za kterých se jednotlivci a skupiny zapojují do společnosti – jejím cílem je posílit schopnosti, příležitosti a důstojnost těch, kteří jsou znevýhodněni na základě své identity nebo životní situace. Příklady sociální inkluze v praxi jsou: propagace rovného přístupu k příležitostem a zdrojům, zvyšování povědomí o antidiskriminačních postupech, podpora sociální soudržnosti a rovnosti napříč společností. Sociální inkluze je nutná součást společenského vývoje, zvláště vzhledem k negativním důsledkům globalizace (extrémismus, rasismus, diskriminace a radikalizace).

Schopnost vést je důležitá pro každého z nás, protože všichni zastáváme vedoucí úlohu v různých kontextech v profesním i osobním životě.

Školení si klade za cíl podpořit osobní i profesionální růst osob z neziskového sektoru, které se věnují komunitní práci. Kromě toho jim chce nabídnout nástroje, znalosti a zkušenosti pro lepší a inkluzivnější vedení. Na projekty, které účastníci organizují ve svých komunitách (a jinde), bude nahlíženo optikou sociální inkluze.

Cíl: představit sociální inkluzi jako nezbytný aspekt komunitního rozvoje, posílit pracovníky s mládeží v jejich vedoucích úlohách a zvýšit povědomí o uplatňování antidiskriminačních a inkluzivních postupů.

Záměry školení:

  • zvýšit povědomí o sociální inkluzi;
  • zvýšit povědomí o individuálních změnách, které mohou posílit inkluzi v rámci společenství;
  • pomoci pochopit, jak se liší naše životní skutečnosti.

Školení je určeno pracovníkům s mládeží, lídrům mládeže, sociálním a komunitním pracovníkům nebo dobrovolníkům zapojeným do sociální inkluze mladých lidí v jejich komunitách. Zúčastnit se mohou také mladí lidé, kteří by se rádi aktivně zapojili do svých komunit nebo mají zájem vést sociální projekt.

Školení se uskuteční 12. – 18. dubna 2019 v penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Pokud máte zájem se školení zúčastnit, obratťe se na Martinu Čáslavskou (martina.caslavska@dzs.cz). Ta také zodpoví vaše případné otázky.

Termín: 18. 4. 2019 10:58

Zpět na detail aktivity