Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení The Power of Non Formal Education (datum konání 26. 11. – 1. 12. 2018)

Mezinárodní školení „The Power of Non Formal Education“ má za cíl zlepšování dopadů neformálního vzdělávání, principů a metod, které posilují mladé lidi v roli aktérů ve společnosti, a budování mostů mezi různými vzdělávacími metodami a přístupy.

 

Aby školení dosáhlo opravdových účinků, budou účastníci vystaveni inovativnímu přístupu, díky kterému se plně ponoří do výukového cyklu. Účastníci budou motivováni k tomu, aby skutečně vytvořili svůj vlastní vzdělávací projekt.

Cíle školení:

  • skrze experimenty s odlišnými vzdělávacími metodami dospět k reflexi neformálního vzdělávání,
  • analyzovat roli a recepci neformálního vzdělávání v evropských zemích,
  • zkoumat a diskutovat evropskou strategii v rámci neformálního vzdělávání,
  • bojovat proti zahlcujícímu růstu přístupů k mladým lidem v neformálním vzdělávání,
  • prozkoumat odlišné vzdělávací metody (formální, neformální, informální),
  • porozumět principům vytváření programů a principům neformálního vzdělávání v rámci programu Mládež v akci.

Školení je určeno pracovníkům s mládeží, vedoucím a projektovým manažerům.

Mezinárodní školení se uskuteční 26. listopadu – 1. prosince 2018 v Belgii.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 2. září 2018.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

Termín: 1. 12. 2018 11:04

Zpět na detail aktivity