Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení Training of Trainers 2019/20 (datum konání 20. 9. 2019 – 27. 6. 2020) | Maďarsko, Německo a Itálie

Hlavním cílem dlouhodobého školení „Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects“ je vzdělávání školitelů s kompetencemi, které mohou přispět ke zlepšení kvality projektů programu Erasmus+ mládež.

 

Školení trvá přibližně jeden rok a sestává z:

 • tří prezenčních seminářů,
 • mezinárodního školicího projektu navrženého spolu s dalšími účastníky,
 • kontinuálního e-learningu,
 • průběžného osobního mentorování jedním ze školitelů kurzu,
 • vzdělávacího závazku.

 

Kurz vyžaduje od účastníků významnou časovou investici – celkem by měli počítat s min. 55 dny:

 • 28 dnů na semináře (i s dopravou),
 • 12 dnů celkem na školicí projekt (přípravné práce, prep meeting a samotný kurz),
 • 15 dnů (průměrně 1–2 dny za měsíc) na osobní vzdělávací závazky, online práci, peer learning, mentorování atd.

 

V rámci tohoto „ToT“ kurzu budou mít účastníci šanci prohloubit své kompetence. V souladu s European Training Strategy v programu Erasmus+ mládež jsou následující kompetence považovány za zásadní při práci školitele:

 • kompetence porozumění a napomáhání individuálnímu či skupinovému procesu učení,
 • kompetence navrhování vzdělávacích programů,
 • kompetence vést vlastní vzdělávání (learning to learn),
 • úspěšná týmová práce,
 • kompetence vést smysluplnou komunikaci s ostatními,
 • interkulturní kompetence,
 • být občansky angažovaný.

 

Zkušenosti a úroveň kompetencí účastníků se před vstupem do kurzu liší a tudíž se liší i jejich vzdělávací potřeby. Díky vzdělávacímu přístupu aplikovanému v kurzu budou tyto potřeby identifikovány a naplněny. Klíčová pro tento přístup je kompetence vést svůj vlastní proces učení. Skupina jako zdroj společného učení a školitelé jako facilitátoři jsou základní pilíře tohoto přístupu.

 

Účastníci by měli:

 • mít aspoň trojnásobnou zkušenost s navrhováním, realizací a vyhodnocením školicího kurzu v rámci neformálního vzdělávání;
 • mít mezinárodní zkušenost z oblasti práce s mládeží jako odpovědná osoba;
 • mít potenciál a potřebu osvojit si školicí kompetence a po kurzu vystupovat jako školitel/ka v programu Erasmus+ mládež;
 • projevit zájem a vůli vést svůj vlastní proces učení;
 • být připravení reflektovat a přehodnotit své školitelské přístupy a přesvědčení;
 • schopní absolvovat školení v anglickém jazyce.

 

Jednotlivé semináře se uskuteční v datech:

 1. 20.–29. září 2019 v Maďarsku
 2. 17.–26. ledna 2020 v Německu
 3. 20.–27. června 2020 v Itálii.

 

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+ mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

 

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 2. června 2019.

 

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Marii Kotkovou (marie.kotkova@dzs.cz).

Termín: 27. 6. 2020 13:15

Zpět na detail aktivity