Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mid-term; 10. - 14. 1. 2019

Dear volunteers, Mid-term evaluation meeting 10.-14.1.2019 will be held in Penzion na Faře v Dubenci, http://www.penzionnafare.cz/. All necessary information about this training course you will find in the Invitation. Please, fill in this application form by Sunday 30th December 2018.

Milí dobrovolníci, Střednědobé hodnotící setkání 10.-14.1.2019 bude v Penzionu na Faře v Dubenci. Všechny důležité informace o školení si přečtěte v Pozvánce. Přihlášku prosím vyplňte do neděle 30. prosince 2018.

Díky.
Těšíme se na vás,
Edita, Lucie, Honza

 

By registering, I acknowledge that these personal data are processed by DZS in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Regulation on Personal Data Protection), which is specified by the DZS in the Data Processing Principles and Relevant Notices for the Processing of Personal Data for the Management of the Agenda Erasmus + and the services available on the DZS website http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

Začátek akce: 10. 1. 2019 17:00

Konec akce: 14. 1. 2019

Zpět na detail aktivity