Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mobilita pracovníků s mládeží

Podpora profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Co je to mobilita pracovníků s mládeží?

Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních školení, seminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktické stáže. Organizace a neformální skupiny mladých lidí tak mají možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.

 

Co je cílem mobility pracovníků s mládeží?

Hlavním cílem je zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního vzdělávání v zúčastněných organizacích a jejich okolí. Projekty by se měly zaměřovat také na tvorbu nových inovativních projektů v rámci programu Erasmus +.

 

Jak by měl projekt vypadat?

Projekty musí navazovat na reálné potřeby v práci s mládeží, musí mít jasně daný záměr, cíle, aktivity a zpracovanou strategii k šíření výsledků.

 

Požadovaná kritéria:
 • žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být i ze Sousedních partnerských zemí EU
 • v projektu musí vždy figurovat min. 2 organizace/neformální skupiny – žadatel a partner
 • aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází žadatel či partneři
 • projekt trvá od 3- 24 měsíců
 • aktivita trvá 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných na cestu
 • počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, facilitátorů a podpůrného personálu
 • žádné věkové omezení pro účastníky

 

Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 54 EUR * účastník * den aktivit (pro Českou republiku)
 • Speciální potřeby: podpora lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování
 
Ukázky projetů:

Objektivem k aktivnímu PR při práci s mládeží

Středisko volného času v Ivančicích již několik let provozuje multimediální studio, které je zaměřeno na práci s fotkami, videem i audiem a úspěšně jej využívá nejen k propagaci svých činností, ale také ke zvýšení kompetencí mladých lidí v oblasti multimediální gramotnosti. V únoru 2014 středisko realizovalo školící kurz pro pracovníky s mládeží, zaměřený na nové metody práce s mládeží. Školícího kurzu se zúčastnilo 20 účastníků z devíti zemí EU, a jedním z témat školení bylo využití multimédií v práci s mládeží. Účastníci tohoto kurzu rovněž projevili zájem o prohloubení tohoto tématu. Chtěli se dozvědět více o různých způsobech oslovování mladých lidí prostřednictvím multimédií a o využití multimédií v neformálním vzdělávání. Z tohoto důvodu se Středisko volného času v Ivančicích rozhodlo uspořádat návazný kurz, kde se chce problematice využití multimédií v oblasti práce s mládeží věnovat hlouběji.

Schválený projekt je určen pracovníkům s mládeží, kteří pracují s mladými lidmi ve věku 10- 20 let a mají zájem zvyšovat své znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti trendových multimediálních aktivit.  Chtějí pracovat s audiovizuální technikou a tyto multimediální prvky využívat při práci s mládeží. Projektu se zúčastní dvoučlenné pracovní týmy z každé partnerské organizace (z Itálie, Bulharska, Maďarska, Řecka, Španělska, Portugalska, Lotyšska, Rumunska, Polska a České republiky), které se budou v rámci osmi dnů účastnit odborných workshopů.

Projekt: Objektivem k aktivnímu PR při práci s mládeží

Žadatel: Středisko volného času, Ivančice, okres Brno

 

Další inspiraci naleznete v publikaci Pečeť kvality 2017