Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Národní konference o mládeži 2017

„JAKÉ JSOU TRENDY SOUČASNÉ MLÁDEŽE A JAK NA NĚ REAGOVAT?“

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus+ v ČR) realizovaly dne 1. března Národní konferenci o mládeži 2017.

logo-NKoM2017-RGB.jpg

Akce byla určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, kteří mají zájem profesně růst jako jednotlivci a současně rozvíjet činnost organizací, v kterých pracují. Jejím cílem bylo prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking.

Konference byla organizována v rámci průběžného hodnocení národní Koncepce pro práci s mládeží 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež.

Akci bylo možné sledovat v průběhu dne on-line.

Součástí programu byly:

  • odborné příspěvky z řad odborníků v oblasti práce s mládeží
  • diskuze k současným trendům v oblasti práce s mládeží
  • příklady dobré praxe projektů realizovaných v programu Erasmus+ mládež
  • tematické interaktivní workshopy

Realizované workshopy:

1. Tradiční a nové metody v práci s mládeží

Na začátku bylo položeno několik otázek: Jaká je dnešní mládež? Jaké metody tradiční práce s mládeží na ně stále fungují? Jsou dnešní mladí lidé vůbec schopni pracovat v režimu „offline“? Dále byly na příkladech dobré praxe představeny nejnovější trendy v práci s mládeží včetně možnosti zapojení moderních technologií.

2. Interaktivní workshop ke zdrojům financování pro práci s mládeží

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s jednotlivými možnostmi financování. Workshop byl platformou pro vzájemné sdílení zkušeností a zpětné vazby od žadatelů.

3. Jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže

Workshop byl určen zkušenějším účastníkům, kteří se zabývají strategiemi, koncepcemi a kontextem práce s mládeží. Během workshopu byl zkoumán vliv trendů na práci s mládeží.  

4. Stavíme pro Inkluzi – mosty mezi sociální prací a prací s mládeží

Ve vymezeném čase bylo představeno, co se již v současné době děje na poli inkluzivní práce s mládeží a byly představeny podněty expertní pracovní skupiny Propojování práce s mládeží a sociální práce při MŠMT.

5. Participace mládeže skrz strukturovaný dialog

Workshop nabídl možnost vyzkoušet si na vlastní kůži aktivity, které mohou být nástrojem k většímu zapojení mladých lidí do dění v jejich městě či komunitě. Součástí bylo také téma participace mládeže na různých úrovních veřejné správy a byly představeny možnosti strukturovaného dialogu s mládeží.

 

Na podrobný report, videa a fotografie z akce se můžete těšit na této stránce v brzkých dnech.

Začátek akce: 1. 3. 2017 09:00

Konec akce: 1. 3. 2017 17:30

Ke stažení

Pozvánka_konference o mládeži.pdf PDF 03.02.2017 256890 B
Národní konference o mládeži_program.pdf PDF 09.02.2017 140691 B
Tomáš Pešek_Trendy_mladeze_Praha_2017.pdf PDF 07.03.2017 1649893 B
Petra E. Votočková_E+ mládež.pdf PDF 07.03.2017 5875072 B
Ondřej Bárta_výzkumy.pdf PDF 07.03.2017 431397 B
Michal Urban_Koncepce MŠMT.pdf PDF 07.03.2017 759980 B

Zpět na detail aktivity