Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

O neformálním vzdělávání

Neformální vzdělávání probíhá mimo rámec formálního, školského vzdělávacího systému. Nejedná se však o náhodné aktivity. Neformální vzdělávací proces musí být plánovaný a vést k předem definovanému vzdělávacímu cíli.

Charakteristické prvky:

 • dobrovolnost (mimo povinnou školní docházku);
 • přístupnost každému (bez rozdílů);
 • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí;
 • vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny);
 • učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu v životě potřebovat);
 • celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí a hodnot; respekt k ostatním);
 • učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život);
 • rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení (individuální tempo);
 • učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké).

 

Kde hledat neformální vzdělávání v programu Erasmus+?

Neformální vzdělávání v rámci programu Erasmus+ lze realizovat zejména v sektoru mládeže, a to ve všech jeho částech:

 • Klíčová akce 1 v sobě zahrnuje projekty výměn mládeže, mobilit pracovníků s mládeží a Evropskou dobrovolnou službu.
 • Klíčová akce 2 je věnována strategickým partnerstvím a nadnárodním iniciativám mládeže.
 • Klíčová akce 3zprostředkovává příležitost pro mladé lidi vyjádřit své názory skrz strukturovaný dialog či simulaci jednání politických institucí.

Klíčové akce 1 a 2 jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci, klíčová akce 3 může být realizována na národní a/nebo mezinárodní úrovni.

Metody neformálního vzdělávání jsou využívány také v projektech dalších sektorů programu Erasmus+ (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). Více informací k jednotlivým typům projektů v souvisejících záložkách.

 

Publikace ke stažení:

 

Bez růžových brýlí - Naše mládež očima výzkumů a náš svět i život v něm očima mládeže

Erasmus+ mládež: Příklady dobré praxe v oblasti Evropské dobrovolné služby - Pečeť kvality Erasmus+ mládež 2016

Já, občan Evropy - Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v projektech neformálního vzdělávání

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež - Praktická příručka k postupu předkládání projektových žádostí o grant

KOMPAS - Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

KONEV -  KOnference NEformálního VZdělávání

Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+ mládež - Praktická příručka s příklady, radami a tipy

Naskočte do EDS! - Praktická příručka ke zvýšení kvality Evropské dobrovolné služby

O pozitivních dopadech inkluzivních projektů - Zpráva o porovnání dopadů na účastníky inkluzivních mládežnických projektů s neinkluzivními

Průvodce Interkulturní komunikací - Praktická příručka pro práci s mládeží v kontextu interkulturní komunikace

Průvodce koučingem - Určeno všem pracovníkům s mládeží, kteří chtějí pomoci mladým lidem rozvinout jejich vlastní projekt

Přínosy pro účastníky s omezenými příležitostmi - Zpráva o výsledcích analýzy sítě RAY věnované sociálnímu začleňování účastníků s omezenými příležitostmi

Ruce vám pomohou o krok dál - Využití praktických úkolů ke zvýšení účasti v krátkodobých projektech EDS

Sociální začleňování v projektech programu Erasmus+ mládež - Součástí publikace jsou zajímavé statistiky vzešlé z výzkumné sítě RAY a příklady dobré praxe podpořených projektů z programu Erasmus+ mládež v oblasti inkluze

Strukturovaný dialog a participace mládeže - Určeno zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží

T-KIT č. 3 Řízení projektů  Jak správně napsat mezinárodní projekt mládeže

T-KIT č. 4 Interkulturní učení -  Vysvětlení pojmů a praktické aktivity zaměřené na interkulturní učení

T-KIT č. 6 Základy školení - Vše co potřebuješ vědět o školení

T-KIT č. 10 Pedagogická evaluace v práci s mládeží - Určeno pro pracovníky s mládeží, kteří se věnují procesům učení a edukačním aktivitám mezi mladými lidmi

Zaměstnatelností k začlenění - Přístupy k nezaměstnanosti v práci s mládeží

Do Evropy hrou I 

Do Evropy hrou II