Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Odkazy

Programová příručka


Akreditace (programové období 2021 - 2027)


Nástroje Evropské komise

Online formulář žádosti

  • Webová žádost (Pro aktivity Výměna mládeže a Mobilita pracovníků s mládeží)

Registrace organizací (k získání OID)

Mobility tool

Platforma výsledků


Grantové dohody

2020

2019

2018

2017


Vzory dokumentů


Publikace


Ostatní


Prezentace