Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Online konzultace pro podpořené projekty KA3 dialog mládeže

Projekty podpořené v rámci KA3 dialog mládeže s lidmi s rozhodovací pravomocí mohou využít možnosti konzultovat obsahové i finanční aspekty probíhajících nebo začínajících projektů.

Projekty v oblasti KA3 dialog mládeže jsou a budou ovlivněny současnou situací po obsahové i finanční stránce. Vzniká mnoho nejasností a s tím spojených otázek. Jste-li realizátorem takového projektu, ať již schváleného v roce 2020, nebo dříve, a máte-li dotazy spojené s náplní, reportováním průběhu projektu nebo jeho vyúčtováním, využijte možnosti online konzultace s Martinou Horváthovou, odbornou referentkou KA3 dialog mládeže a Václavem Kazdou, odborným referentem oddělení kontroly projektů.

Středa, 6. května 2020, 9.30 – 10.30 hod prostřednictvím Microsoft Teams.

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře (do 4. 5. 2020 do 12.00 hod) obdržíte na svůj e-mail odkaz, přes nějž se ke konzultaci připojíte. Dotazy můžete zasílat do stejného termínu předem na e-mailovou adresu martina.horvathova@dzs.cz .

Místo konání:

Microsoft Teams (potřebujte mikrofon, sluchátka, kameru)

Začátek akce: 6. 5. 2020 09:30

Konec akce: 6. 5. 2020 10:30

Kapacita: 10

Zpět na detail aktivity