Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Posunutí deadline žádostí 2. kola 2020

Publikováno: 17. 3. 2020

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ v programu Erasmus + se posouvá
do 7. KVĚTNA 2020, 12:00 hodin bruselského času 
(pro začátek projektového období 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020) formuláře žádostí jsou k dispozici online - zde