Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Pravidla a podmínky školení a seminářů

Dům zahraniční spolupráce (DZS) nabízí žadatelům možnost účastnit se školicích aktivit a informačních setkání a rozvíjet takto své znalosti a dovednosti z oblasti projektového managementu a programu Erasmus+ mládež.

Mezinárodní školicí aktivity jsou připravené a realizované některou z národních agentur, nebo jedním z center SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities). Veškeré mezinárodní školící aktivity naleznete v tzv. European Training Calendar.

Všechny školicí aktivity, které má DZS naplánovány a počítá s jejich realizací či s vysláním českých zástupců, jsou pravidelně doplňovány na náš web naerasmusplus.cz

Jaké jsou cíle mezinárodních školicích aktivit Erasmus+ mládež?

 • Rozvíjet jednotlivé akce programu a předávat účastníkům důležité informace potřebné pro realizaci projektu.
 • Propagovat cíle a priority programu Erasmus+ mládež.
 • Pomoci účastníkům navázat kontakty s potenciálními partnerskými organizacemi.
 • Dát prostor pro výměnu zkušeností.
 • Podpořit inovaci v oblasti práce s mládeží.
 • Použitím metod neformálního vzdělávání předat účastníkům konkrétní zkušenosti a návody (jak pracovat s vlastní cílovou skupinou a jaké metody použít v rámci vlastního projektu).

Pro koho jsou školicí aktivity Erasmus+ mládež určeny?

Slouží zástupcům organizací pracujících s mládeží, lidem z neziskového sektoru a všem dalším zájemcům o oblast práce s mládeží. Mají pomoci při přípravě a rozvíjení mezinárodních projektů v oblasti neformálního vzdělávání mládeže.

Jak jsou školení a semináře financovány?

 • Ubytování a stravu plně hradí hostitelská organizace v místě konání.
 • Dopravu na školení konané v ČR si účastník hradí sám
 • Dopravu na školení v zahraničí proplácí DZS zpětně, po splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy, a to ve výši 80% skutečných nákladů.
 • Cestovní pojištění v případě mezinárodních školení si zajišťuje účastník sám na své vlastní náklady.
 • Víza, jsou-li pro vycestování potřeba, si účastník hradí sám.

Kritéria výběru účastníků:

 1. Motivace k účasti (co by rád na školení získal a jak plánuje svou zkušenost zúročit a aplikovat do praxe).
 2. Organizace, která žadatele vysílá (zaměření a zkušenosti organizace; jaká je pozice a náplň práce účastníka; zda má v organizaci, dostatečnou podporu pro využití získaných zkušeností v praxi, atp.).
 3. Znalost programu Erasmus+ mládež a zkušenosti s realizací projektu (záleží, zda se jedná o aktivitu pro začátečníky či pro pokročilé žadatele).
 4. Frekvence účasti na školicích aktivitách programu Mládež v akci a Erasmus+ v minulosti (zda se v minulosti zájemce účastnil nějakého mezinárodního či národního školení za poslední 2 roky, kolikrát již byla takto podpořena vysílající organizace, atp.).

Další doporučení týkající se výběru účastníků:

 • DZS vysílá na jedno školení pouze jednoho zástupce jedné organizace (pokud zadání školicí aktivity nestanovuje jinak).
 • Nevysíláme na mezinárodní školicí aktivity české zástupce organizací fungujících výhradně v zahraničí a nikoli na území ČR. Je pro nás důležité, aby vyslaný účastník měl možnost využít zkušenosti získané v rámci školicí aktivity v oblasti práce s mládeží přímo na území ČR.
  Na školicí aktivity mohou být do zahraničí vysláni jednotlivci původem z jiných zemí, kteří momentálně žijí v ČR a pracují v české organizaci a podílejí se tak na utváření reality práce s mládeží v ČR.

Jaký je postup při vysílání na mezinárodní školicí aktivity?

U mezinárodních školení stanovuje DZS pořadí přihlášených českých účastníků na základě jejich přihlášek (kritéria výběru jsou uvedena výše). Vybraní zájemci postoupí do užšího výběru ze strany hostitelské organizace, která s konečnou platností potvrdí jejich účast.  

Tito vybraní zájemci následně podepíší smlouvu o účasti a jsou seznámeni s dalšími praktickými informacemi.

Do 10 dnů po návratu ze školení je nutné dodat vypracovanou zprávu z akce, společně s vyúčtováním s originály cestovních dokladů.

Pro více informací o vysílání na mezinárodní školení v rámci programu Erasmus+ mládež se obracejte na Martinu Čáslavskou: telefon 221 850 913, email martina.caslavska@dzs.cz.