Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Seminář pro podpořené žadatele Erasmus+ mládež KA1

Zveme všechny podpořené žadatele o grant v Klíčové akci 1 programu Erasmus+ mládež na seminář týkající se zejména projektů schválených ve 3. kole Výzvy 2019. Mohou se však účastnit i řešitelé projektů schválených v kolech předcházejících.

Na setkání se budeme věnovat grantové dohodě, vedení projektů, změnám v projektech, zpracování závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool, finančnímu vedení projektů a jejich vyúčtování, možným problematickým bodům realizace projektů a ostatním administrativním náležitostem.

Seminář bude probíhat 14.1.2020 od 10:00 do 15:00 (registrace účastníků od 9:30 hod).

Pro bližší informace o semináři kontaktujte Annu Řehákovou na mail: anna.rehakova@dzs.cz

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí  1035/4, 110 00 Praha 1

zasedací místnost Diamant (přízemí)

Začátek akce: 14. 1. 2020 09:30

Konec akce: 14. 1. 2020 15:00

Kapacita: 35

Zpět na detail aktivity