Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Seminář pro podpořené žadatele KA1

Zveme všechny podpořené žadatele o grant v Klíčové akci 1 programu Erasmus+ mládež na seminář týkající se zejména projektů schválených v 2. kole Výzvy 2018. Mohou se však účastnit i řešitelé projektů schválených v kolech předcházejících.

Na setkání se budeme věnovat grantové smlouvě, vedení projektů, změnám v projektech, zpracování závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool, finančnímu vedení projektů a jejich vyúčtování, možným problematickým bodům realizace projektů a ostatním administrativním náležitostem.

Budou také prezentovány novinky k začínajícímu programu Evropský sbor solidarity.

Seminář bude probíhat 8.8.2018 od 10:00 do 15:00 (registrace účastníků od 9:30 hod).

Pro bližší informace o semináři kontaktujte Veroniku Serafinovou na mail: veronika.serafinova@dzs.cz.

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí  1035/4, 110 00 Praha 1

zasedací místnost Vltavín, 2. patro

Začátek akce: 8. 8. 2018 10:00

Konec akce: 8. 8. 2018 15:00

Kapacita: 25

Zpět na detail aktivity