Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Školení pro dobrovolníky

Všichni dobrovolníci v programu Erasmus+ mládež mají právo a zároveň povinnost zúčastnit se celkem čtyř školení: předodjezdového (Predeparture), popříjezdového (On-arrival), střednědobého hodnocení (Midterm) a hodnotícího výročního setkání (Annual meeting). Povinností vysílajících a hostitelských organizací je zajistit účast dobrovolníků na těchto školeních. Vysílající organizace má navíc povinnost proškolit dobrovolníka před odjezdem. Dům zahraniční spolupráce může zorganizovat vlastní předodjezdové školení, kterého se vyjíždějící dobrovolníci mohou zúčastnit.

Aktuální termíny školení pro dobrovolníky v cyklu 2018 - 2019 naleznete ZDE.

Nejdůležitější oblasti probírané na jednotlivých školeních:

Pre-departure:

•    Dobrovolnické projekty (EDS / Dobrovolnické činnosti) – filozofie, cíle, aktéři, práva a povinnosti, kapesné, projektový cyklus
•    Sdílení motivace, cílů a obav
•    Praktické – víza, povolení k pobytu, právní status dobrovolníka, pojištění
•    Setkání kultur (např.skrze témata – kulturní šok, předsudky, co je kultura…)
•    Učení
•    Můj přínos (přínos místní komunitě)

On-arrival:

•    Blok o dobrovolnických projektech, Erasmus+ (základní fakta)
•    Já a dobrovolnický projekt a moje učení se: (motivace, neformální vzdělávání, projekt, YouthPass)
•    Já jako dobrovolník (můj přínos HO, komunitě)
•    Kulturní šok (vzájemné sdílení zkušeností)
•    Česká realita (jazyk a praktické info)
•    Nástroje podporující proaktivní přístup a hledání řešení (komunikace, spolupráce, „conflict management...)
•    Osobní plán a stanovení si cíle

Mid-term:

•    Já a dobrovolnický projekt a moje učení se (zhodnocení dosavadního vývoje)
•    Inspirace a motivace (možnosti Erasmus+, zdroje od ostatních dobrovolníků, školitelů)
•    Nástroje podporující proaktivní přístup a hledání možností zlepšení, rozvinutí dobrovolnických projektů (jak na mini-projekt, ....)
•    Plánování dalších kroků v projektu, osobním životě
•    YouthPass (jak na to, s kým, technicky)

Annual Meeting:

•    Sdílení zkušeností
•    Zhodnocení dobrovolnického projektu (učící proces, praktické,…)
•    Možnosti využití zkušeností z dobrovolnictví
•    Info o existujících programech, možnostech a strukturách
•    Info o dobrovolnictví v ČR

Kompletní informaci o náplni a cílech jednotlivých typů školení pro dobrovolníky a akreditované organizace najdete ZDE.