Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

SPI NEET: Reach the Unreachable

Dvoudenní síťovací setkání aktérů pracujících s mladými lidmi předčasně opouštějícími vzdělávání a mladými NEETs. Národní fáze Strategic Partnership on Inclusion: NEET (Not in Employment, Education or Training), dlouhodobého mezinárodního partnerství mezi agenturami pro program Erasmus+ Mládež a nový program Evropský sbor solidarity.

Jak pracovat s mladými lidmi, kteří se pohybují (nejen) mimo vzdělávací systém a jak na ně vůbec „dosáhnout“?

Jak využít existujících zdrojů a získat extra podporu pro práci s touto cílovou skupinou?


Na co se můžete těšit?

  • sdílení zkušeností s ostatními pracovníky s tzv. school dropouts a mladými NEETs
  • diskuzi se zástupci národní expertní skupiny pro práci s mladými NEETs
  • představení možností nového programu Evropský sbor solidarity
  • představení možností mezinárodního školení, spolupráce a podpory ze strany národní agentury 

 Pro koho?

  • pracovníky s mládeží ohroženou předčasným odchodem ze vzdělávání či se nacházející v životní situaci NEET (Not in Employment, Education or Training)
  • pro aktivní organizace a další odborníky, motivované pracovat se znevýhodněnými mladými lidmi na národní i mezinárodní úrovni
  • pro matadory v programu Erasmus+ Mládež, ale i ty méně zkušené či dosud neúspěšné

Zaměříme se na mapování potřeb při práci v oblasti práce s mládeží ohroženou předčasným odchodem ze vzdělávání a hledání konkrétních způsobů, jak je lze pokrýt v rámci programu Erasmus+ Mládež a nově se otevírajícího Evropského sboru solidarity. Vytvoření prostoru pro diskuzi a návrhy na zlepšení současné koncepce podpory mládeže čelící tomuto typu znevýhodnění.


Předběžný program:

 

Pondělí 17.9.2018

9:30                 Registrace

10:00 - 11:30   Rámec a cíle setkání, představení přítomných zástupců organizací

12:30 - 14:00   Mapování a sdílení dobré praxe v práci s mladými NEETs

14:30 - 16:30   Diskuse se zástupci expertních skupin

17:00 - 18:00   Uzavření dne

Večeře spojená s návštěvou organizace (konkrétní organizace v jednání)

 

Úterý 18.9.2018

9:00 - 10:30    Evropský sbor solidarity optikou sociální inkluze

11:00 - 12:30  Řešení předčasných odchodů ze vzdělávání - zdroje a průniky

Oběd

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha

Začátek akce: 17. 8. 2018 17:32

Konec akce: 18. 9. 2018 15:00

Fotogalerie

Zpět na detail aktivity