Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Tisková zpráva DZS z 27.4.2020

Publikováno: 27. 4. 2020

Mezinárodní programy a mimořádné opatření – aktuální informace

Vzhledem ke změnám ve vztahu k nouzovému stavu, který byl vyhlášen 12. března 2020, Dům zahraniční spolupráce (DZS) za souhlasu MŠMT informuje o aktuálních změnách opatření platných od 27. 4. 2020, které nahrazují opatření vydaná DZS formou tiskové zprávy ze dne 12. 3. 2020.

Tisková zpráva je k dispozici zde.