Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Výměny mládeže

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:
  • źadatelem je vždy ze země programu
  • projekt trvá od 3- 24 měsíců
  • aktivita trvá 5 - 21 dní
  • počet účastníků: 16 - 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí
Financování:
  • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
  • Náklady na organizaci
  • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
  • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi
 

Příklady úspěšných projektů naleznete v publikaci Pečeť kvality 2017.