Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Výroční setkání koordinátorů

Millí koordinátoři,

tímto vás zveme na Výroční setkání koordinátorů a dobrovolníků v letošním roce, které se bude konat 13. - 15. 10. 2018 v Iris hotel Eden v Praze (http://www.irishoteleden.cz/cs/).

Rádi bychom pro vás namixovali programový koktejl co nejvíce podle vašich preferencí a potřeb. Vaše odpovědi nám při tom velmi pomůžou, děkujeme.

Přihlášku, prosím, vyplňte nejpozději do 26. 9. 2018

Děkujeme a těšíme se na setkání.

Edita a Lucie

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

Začátek akce: 13. 10. 2018 18:00

Konec akce: 15. 10. 2018 16:00

Zpět na detail aktivity