Výsledky 3. kola výběrového řízení 2020

Publikováno: 14. 12. 2020

Výsledky 3. kola 2020: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu prosince. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.

Pro schválené žadatele je také připraven informační weminář, který se bude konat 6.1. od 10:00 - 13:00.