Výsledky výběrového řízení zveřejněny!

Publikováno: 27. 6. 2019

Výzva 2019 - 2. kolo
Uzávěrka k 30. dubnu 2019

Výsledky výběrového řízení: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.

Pro schválené žadatele je také připraven informační seminář, který se bude konat 26.7.2019 od 9:30 v Domě zahraniční spolupráce