Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Výzva 3. kolo 2020 - webové žádosti jsou již online

Publikováno: 3. 8. 2020

Webové žádosti k předkládání projektů naleznete zde: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Nejbližší uzávěrka pro předkládání žádostí je 1. 10. 2020 ve 12:00.