Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Výzva ke spolupráci

Publikováno: 26. 5. 2020

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do pracovní skupiny v sektoru mládeže 

DZS hledá členy do pracovní skupiny, která si klade za cíl, přiblížit se terénu neformálního vzdělávání a osobám, kte v něm působí. Náplní skupiny bude diskuze nad aktuálními tématy týkající se realizace evropských komunitárních programů, především programu Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity, networking za účelem zvýšení informací a získání zpětné vazby.  
 
Mezi témata patří např: bariéry v administraci projektů, praktické řízení projektů, uznávání neformálního vzdělávánírůznými institucemi v ČR, propojení sektorů formálního a neformálního vzdělávání, další zdroje financování, priority nového programu a jejich naplnění, dlouhodobá udržitelnost projektů a přímé dopady makroekonomických vlivů na grantové žadatele (např. Brexit, Covid),digitalizace, virtuální mobility,inkluze, participace mladých lidí a další. Výstupy z jednání pracovních skupin využije DZS ke zkvalitnění poskytované podpory žadatelům o granty a realizátorům projektů národní a mezinárodní spolupráce v sektoru mládeže. 

Pracovní skupina se bude skládat ze stálých členů a vybraných hostů s relevantními zkušenostmi v sektoru mládeže, ve vztahu k aktuálnímu tématu setkání. Setkání této skupiny je plánováno čtvrtletně, první setkání proběhne včervnu 2020. 

Jak se stát členem pracovní skupiny? Hlásit se mohou koordinátoři národních i mezinárodních projektů, účastníci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, zástupci institucí s rozhodovací pravomocí, zástupci organizací zaměřených na práci neformálními způsoby v oblasti mládeže.  

Při výběru budou zohledněna následující kritéria:

  • vzdělání,
  • koordinace nebo přímá účast v projektech neformálního vzdělávání,
  • region působnosti,
  • zkušenost shodnocením projektů a akreditováním organizací. 

 
Zájemci o členství v pracovní skupině mohou zasílat svůj zájem na e-mail ludmila.vavrova@dzs.cz
Termín pro zaslání je 08.06.2020. Do e-mailu přiložte Vaše CV a stručný motivační dopis, ve kterém popíšete svoji motivaci a přínos do této skupiny. Při výběru členů budou zohledněny jak zkušenosti a motivace jedince, tak i rozmanité zastoupení v rámci regionů.